Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

50 години Национален парк "Пирин"

На 8-ми ноември 2013г. се навършиха 51 години от създаването на защитената територия Народен парк „Вихрен“, чиито наследник е Национален парк „Пирин“. Първоначалните 9 736 ха през годините се разширяват до сегашните 40 356 ха – територия, на която се опазват вековни мурови гори, неповторими природни форми, застрашени от изчезване растителни и животински видове. Това е причина през 1983 год., на сесия състояла се през м. декември във Флоренция, Италия, Национален парк „Пирин“ да бъде включен като обект на световното културно и природно наследство към Конвенцията на ЮНЕСКО – потвърждение за изключителната му стойност и необходимостта да бъде съхранен в полза на цялото човечество!
Основна задача на хората, работили и работещи в парковата дирекция през изминалите години, е балансирано управление на защитената територия, съчетаване опазването на неповторимото биоразнообразие в Пирин с възможностите за пълноценно ползване на природните ресурси.
Това е и главната цел на  проекта „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2014 г.“, по който екипът на парковата дирекция работи от м. юли 2012 година. Голяма част от дейностите по проекта бяха стартирани през 2013-та година. Започна строежът на нов Посетителски информационен център на дирекцията в гр. Сандански. Проведени са процедури за изготвяне на идейни проекти за построяване на нов такъв и в гр. Банско. Предстои изграждане на контролно-информационни пунктове на парковата охрана в планината. Ще бъде изградена и система за противолавинна защита по западния склон на вр. Тодорка.

Вече се работи по  дейностите за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Национален парк "Пирин" в антропогенно повлияни негови територии. Предстoи да се разработи и приложи система за ползването на лечебните растения на територията на парка.

Внимание ще се отдели и на опазване, поддържане и възстановяване благоприятното състояние на природни местообитания в безлесната зона чрез паша на домашни животни.
Друга дейност, предвидена в проекта, е премахване на безстопанствени и полуразрушени сгради и съоръжения. Ще се ремонтират съществуващите и изградят нови заслони, ще се възстановят дървени мостове и пътната инфраструктура в парка, ще се обезопасят опасни участъци по туристическите маршрути.
Границите на Национален парк "Пирин" ще бъдат маркирани с трайни знаци. Вече се изработва и нова, модерна визуализация на съществуващите официални туристически маршрути.
За обогатяване и подпомагане информационно-образователните дейности, осъществявани от експерите в националния парк, се заснемат  научно-популярни филми, които ще се ползват както в училищата, така и в информационните центрове на прилежащите на парка общини
През изминалата и настояща година, с различни прояви, финансирани по проекта, се отбелязват 50-годишнината от създаването на  Национален парк "Пирин" и 30-годишнината от вписването му като обект на световното природно наследство към Конвенцията на ЮНЕСКО – пътуващата фотоизложба „Пирин – вълшебната планина“ привлече вниманието на жителите и гостите на Сандански, Гоце Делчев, София, Благоевград, Банско и Казанлък.
Добре свършената работа дава основание колективът на Дирекция „Национален парк Пирин“ с гордост да отбележи  и този 51-ви рожден ден!

 

Медия

Пирин II част Иван Узунов
Последно променена вПетък, 31 Юли 2015 13:42

Banner 468 x 60 px