Вход
обновено 8:39 AM EEST, Aug 28, 2019

Заключителната конференция на проект InnoFoster

 

На заключителна конференция в Сандански бяха представени резултатите от реализацията на проект „Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации”

 

На 12-ти и 13-ти януари в град Сандански се проведе заключителната конференция на проект Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации(InnoFoster). Инициативата се изпълнява от Сдружение Бизнес информационен и консултантски център – Сандански в партньорство с Център за развитие и промоция „Промо идея“ - Струмица и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ – ИПП програма за трансгранично сътрудничество България –Македония.

 

В рамките на конференцията бяха представени основните резултати от реализацията на проекта – осем двудневни обучителни семинари в България и Македония, наръчник за нетехнологични иновации, виртуална академия за електронно обучение, първия виртуален панаир на фирми от област Благоевград и Югоизточен планов регион на Македония и т.н. Реализацията на проектните дейности допринесе за повишаване на информираността, знанията и уменията на представителите на малкия и среден бизнес в сферата на разработването и внедряването на нетехнологични иновации (организационни, маркетингови и др.).

 

В рамките на конференцията, професор Николас Каранасиос от Технологичен институт – Централна Македония - специален гост - лектор на събитието, представи един по-различен поглед върху нетехнологичните иновации, тяхното приложение в бизнеса и предимствата от тяхното внедряване. Представители на бизнеса от България и Македония, които взеха активно участие в събитията и дейностите по проекта представиха интересни и иновативни проекти и добри практики в сферата на нетехнологичните иновации.

 

В заключителната част на конференцията основните участници и представители на заинтересованите страни подписаха Меморандум за сътрудничество и създаване на „Партньорска мрежа за насърчаване внедряването и развитието на нетехнологични иновации в малките и средни предприятия от трансграничния район на България и Македония“.

 

Всички резултати и продукти от реализацията на проекта може да намерите на Интернет страницата на проекта на адрес: www.innofoster.eu. Интересни новини, видеа и интересни публикации на тема бизнес и иновации, може намерите в нашата Facebook страница. Виртуалната академия за нетехнологични иновации е безплатна и достъпна, след кратка регистрация на следния линк: http://innofoster.nitbg.com/.

 

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение „Бизнес информационен и консултантски център – Сандански“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

 

Последно променена вПонеделник, 15 Януари 2018 18:53